Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo izvaja v prostorih šole od 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Izjavo boste šoli posredovali prvi šolski dan (18. 5. 2020, učenci 9. razreda 25. 5. 2020).

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS–2–CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite ( v prilogi ). V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2., 3. in 9. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 10. ure, na naslov joze.ivacic@guest.arnes.si pošljete izpolnjeno prijavnico o vračanju vaših učencev v šolo.  Prijavnico vam bo posredovala razredničarka.

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko telefona.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

Ko bo znano, koliko učencev se bo vrnilo v šolo, kako bodo razdeljeni v manjše skupine, v katerem prostoru bo imel vaš otrok pouk in podaljšano bivanje, kako bo s prihajanjem v jutranje varstvo in ko bodo znane še ostale informacije, bomo uradno obvestilo o odprtju šole z vsemi potrebnimi navodili in informacijami objavili na spletni strani šole.

Hvala za pomoč in sodelovanje.

Jože Ivačič, ravnatelj