Po šolskem koledarju lahko učenci ali njihovi zakoniti zastopniki spričevala prevzamejo do 30. junija 2020 ali od 16. 8 do 20. 8. 2020 v tajništvu šole.