7. razred

IZBOR POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

naziv predmet
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 2 Slovenščina
ZVEZEK ZA SPISE, 20-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina
BELEŽKA, količina: 1 Slovenščina
KEMIČNI SVINČNIK, moder, količina: 1 Slovenščina
KEMIČNI SVINČNIK, rdeč, količina: 1 Slovenščina
FLOMASTER za označevanje besedila, količina: 1 Slovenščina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo *FSC, količina: 4 Matematika
TEHNIČNI SVINČNIK, količina: 1 Matematika
RADIRKA, količina: 1 Matematika
RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Matematika
ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 Matematika
TEHNIČNI KALKULATOR, dvovrstični, količina: 1 Matematika
ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Angleščina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Geografija
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Zgodovina
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Domovinska in državljanska kultura in etika
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti *FSC, količina: 1 Naravoslovje
OVITEK, veliki A4, plastični, količina: 12  
KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1 Šport