Zaposleni

Strokovni delavci in delavke šole:

 

Ime, priimek Poučuje predmete Razrednik
Metka Bogolin RP, knjižničarka  2. r.
Nataša Dular RP  3. r
Tončka Kerin RP, LUM  1. r.
Mirela Zalokar RP 4., 5. r.
Metka Srebotnik KEM, BIO, NAR, TIT, GOS,  NPH, OPB,  6., 7. r.
Mojca Kozole MAT, FIZ, ROID
Aleš Cvar ŠPO, ŠZZ, DKE, ŠZS, NŠP  8., 9. r.
Natalija Cvetić ZGO, SLJ, knjižničarka
Andrejka Šerbec TJA, SLJ
Anita Novak Smolič GUM
Jože Ivačič ravnatelj, GEO
Jasmina Kene NI1, NI2, NI3, N2N
Veronika Matjašič pedagoginja
Kaja Putrih OPB,  NIT
Urška Smole/ Tjaša Mahne druga strokovna delavka v 1. r., JV
Sonja Simončič ZGO, SLJ, knjižničarka – bolniška

 

Strokovne delavke vrtca

 

Ime, priimek Delo, ki ga opravlja
Tanja Pribožič vzgojiteljica, pomočnica ravnatelja za vrtec
Silva Kovačič vzgojiteljica
Manca Kostevc pomočnica vzgojiteljice
Martina Kralj pomočnica vzgojiteljice
Barbara Resnik pomočnica vzgojiteljice
Martina Mikolavčič vzgojiteljica
Tadeja Sotošek vzgojiteljica – porodniška


Ostali delavci:

Ime, priimek Delo, ki ga opravlja
Polonca Žigante računovodkinja, poslovna sekretarka
Andrej Planinc hišnik
Irena Klavžar čistilka
Lidija Klaužar čistilka
Milenca Kvenderc čistilka
Brigita Lupše kuharica