Zaposleni

Strokovni delavci in delavke šole:

 

Ime, priimek Poučuje predmete Razrednik
Metka Bogolin RP,  2. r.
Nataša Dular RP, OPZ  3. r
Tončka Kerin RP, JV  1. r.
Mirela Zalokar RP, ITK  4. r.
Mojca Kozole MAT, FIZ, MD8, ROID, ITK  6., 7. r.
Aleš Cvar ŠPO, ŠSP, NŠP, OPB, JV
Natalija Cvetić ZGO, SLJ, DKE, OPB, JV
Andrejka Šerbec TJA, SLJ  8., 9. r.
Anita Novak Smolič GUM, OPZ, MPZ
Jože Ivačič ravnatelj, GEO
Jasmina Kene NI1, NI2, NI3, N2N
Veronika Matjašič pedagoginja
Kaja Preskar  RP, OPB  5. r.
 Sabina Švajger/Katarina Kalin TJA, N1A
 Natalija Salmič  GOS, BIO, organizator šolske prehrane
Katja Zorčič  knjižničarka
Franci Grobelšek  LUM
Mojca Mlakar KEM, NAR

 

Strokovne delavke vrtca

 

Ime, priimek Delo, ki ga opravlja
Tanja Pribožič vzgojiteljica, pomočnica ravnatelja za vrtec
Manca Kostevc vzgojiteljica pomočnica
Martina Kralj vzgojiteljica pomočnica ( porodniška)
Barbara Resnik vzgojiteljica pomočnica
Martina Mikolavčič vzgojiteljica
Tadeja Bratanič vzgojiteljica
Alja Pavlič vzgojiteljica


Ostali delavci:

Ime, priimek Delo, ki ga opravlja
Polonca Žigante računovodkinja, poslovna sekretarka
Andrej Planinc hišnik
Irena Klavžar čistilka
Lidija Klaužar kuhinjska pomočnica, čistilka, perica
Milenca Kvenderc čistilka
Brigita Lupše kuharica