Zaposleni

Strokovni delavci in delavke šole:

Ime, priimek Poučuje predmete Razrednik
Simona Šoštar  ravnateljica  
Metka Uršič Urbanč  pedagoginja  
Metka Bogolin  oddelek podaljšanega bivanja  
Mojca Ulčnik razredni pouk, oddelek podaljšanega bivanja, ROID  
Urška Smole  razredni pouk, ITK  1. in 2. r
Kaja Preskar  razredni pouk, ITK  3. in 5. r
Nataša Dular  razredni pouk, ITK  4. r
Natalija Cvetić zgodovina, slovenski jezik, državljanska vzgoja in etika  6. r
Andrejka Šerbec tuji jezik angleščina, slovenski jezik  7. r.
Aleš Cvar  šport, šport za zdravje, NŠP, oddelek podaljšanega bivanja, IŠP, jutranje varstvo  8. r.
Mojca Kozole  matematika, fizika, matematične delavnice 7, matematične delavnice 8, ROID  9. r.
Andrej Kastrevc  glasbena umetnost, mladinski pevski zbor  
Jasmina Kene  NI1, NI2, NI3, N2N  
Katarina Kalin  tuji jezik angleščina, N1A  
Natalija Salmič  gospodinjstvo, biologija, organizator šolske prehrane  
Katja Zorčič  geografija, bibliotekarka, TVZ  
Franci Grobelšek  likovna umetnost  
Mojca Mlakar  kemija, naravoslovje  
Branko Košar  tehnika in tehnologija  
Mihaela Jevšnik  matematika, fizika  

Strokovne delavke vrtca

Ime, priimek Delo, ki ga opravlja
Tanja Pribožič vzgojiteljica, pomočnica ravnatelja za vrtec
Manca Kostevc vzgojiteljica pomočnica
Martina Kralj vzgojiteljica pomočnica (porodniška)
Barbara Resnik vzgojiteljica pomočnica
Martina Mikolavčič vzgojiteljica (porodniška)
Tadeja Bratanič vzgojiteljica 
Alja Pavlič vzgojiteljica
Doroteja Kozmus vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice
Karin Češnovar spremljevalka gibalno oviranega otroka
Tjaša Železnik spremljevalka otroka s sladkorno boleznijo

 

Ostali delavci:

Ime, priimek Delo, ki ga opravlja
Polonca Žigante računovodkinja, poslovna sekretarka
Andrej Planinc hišnik
Irena Klavžar čistilka
Lidija Klaužar kuhinjska pomočnica, čistilka, perica
Milenca Kvenderc čistilka
Brigita Lupše kuharica
Ksenija Gorjup čistilka