Zaposleni

Strokovni delavci in delavke šole:

Ime, priimek Poučuje predmete Razrednik
Metka Bogolin RP, OPB
Nataša Dular RP, OPZ  1., 3. r
Tončka Kerin RP  2. r.
Mirela Zalokar RP, ITK  4. r.
Mojca Kozole MAT, FIZ, MD7, MD9, ROID,  7., 8. r.
Aleš Cvar ŠPO, ŠZZ, NŠP, OPB, IŠP  6. r.
Natalija Cvetić ZGO, SLJ, DKE (porodniška)
Andrejka Šerbec TJA, SLJ  9. r.
Anita Novak Smolič GUM, OPZ, MPZ
Jože Ivačič ravnatelj, GEO
Jasmina Kene NI1, NI2, NI3, N2N
Veronika Matjašič pedagoginja
Kaja Preskar  RP, ITK  5. r.
Katarina Kalin TJA, N1A
Natalija Salmič  GOS, BIO, organizator šolske prehrane
Katja Zorčič  knjižničarka
Franci Grobelšek  LUM
Mojca Mlakar KEM, NAR
Tina Peruš SLJ, DKE
Klemen Turnšek ZGO
Urša Vidmar OPB

Strokovne delavke vrtca

Ime, priimek Delo, ki ga opravlja
Tanja Pribožič vzgojiteljica, pomočnica ravnatelja za vrtec
Manca Kostevc vzgojiteljica pomočnica
Martina Kralj vzgojiteljica pomočnica
Barbara Resnik vzgojiteljica pomočnica
Martina Mikolavčič vzgojiteljica
Tadeja Bratanič vzgojiteljica (porodniška)
Alja Pavlič vzgojiteljica

 

Ostali delavci:

Ime, priimek Delo, ki ga opravlja
Polonca Žigante računovodkinja, poslovna sekretarka
Andrej Planinc hišnik
Irena Klavžar čistilka
Lidija Klaužar kuhinjska pomočnica, čistilka, perica
Milenca Kvenderc čistilka
Brigita Lupše kuharica
Ksenija Gorjup čistilka