O šoli

OSNOVNA ŠOLA  KOPRIVNICA
Koprivnica 2, 8282 Koprivnica
Telefon: +386 (0)7 49 76 900

e-pošta: os.koprivnica@guest.arnes.si

Ravnateljica:  Simona Šoštar

telefon: 07 49 76 902

e-pošta: simona.sostar1@guest.arnes.si

Svetovalna služba:  Metka Uršič Urbanč

Telefon: 07 49 76 901

e-pošta: metka.ursicurbanc@gmail.com

Računovodkinja in poslovna sekretarka:  Polonca Žigante

Telefon: 07 49 76 900

e-pošta: polonca.zigante@guest.arnes.si

Zbornica

Telefon: 07 49 76 906

Knjižnica:  Katja Zorčič

Telefon: 07 49 76 907

e-pošta: katja.zorcic1@guest.arnes.si

Kuhinja:

Telefon: 07 49 76 905