Urniki

za 1. polletje šolskega leta 2022/2023

 

PONEDELJEK                                                 

 

1.R

2.R

3.R

4.R

5.R

6.R

7.R

8.R

9.R

1.URA

GUM

GUM

MAT

SLJ

MAT

NAR

SLJ

MAT

SLJ

2.URA

SLJ

SLJ

SLJ

ŠPO

SLJ

TJA

NAR

SLJ

MAT

3.URA

MAT

MAT

SLJ

MAT

TJA

MAT

NAR

ŠPO

TJA

4.URA

SPO

SPO

GUM

DRU

GUM

SLJ

MAT

KEM

ŠPO

5.URA

SPO

SPO

SPO

GUM

NIT

ŠPO

NI1

TJA

KEM

6.URA

 

 

 

     OTROŠKI ZBOR

 

ŠPO

ZGO

NI3

7.URA

 

ŠK

ŠK

 

 

 

 

NI2

MD8

 

TOREK

 

1.R

2.R

3.R

4.R

5.R

6.R

7.R

8.R

9.R

1.URA

SPO

SPO

SLJ

SLJ

SLJ

TJA

GEO

MAT

ZGO

2.URA

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

MAT

SLJ

GEO

SLJ

3.URA

SLJ

SLJ

TJA

ŠPO

DRU

GEO

TJA

BIO

FIZ

4.URA

N1A

 

SPO

TJA

NIT

ŠPO

ZGO

FIZ

GEO

5.URA

ŠPO

ŠPO

ISP

NIT

TJA

SLJ

MAT

ODS

BIO

6.URA

 

 

ŠPO

 

ŠPO

 

TVZ

SLJ

MAT

7.URA

 

 

 

 

 

 

 ŠK D

ŠK D

ŠK D

SREDA

 

1.R

2.R

3.R

4.R

5.R

6.R

7.R

8.R

9.R

1.URA

GUM

GUM

MAT

SLJ

MAT

MAT

TJA

DKE

GUM

2.URA

SLJ

SLJ

SLJ

MAT

SLJ

SLJ

MAT

GUM

TJA

3.URA

MAT

MAT

ITK

TJA

DRU

GUM

ŠPO

SLJ

MAT

4.URA

ŠPO

ŠPO

GUM

NIT

GUM

TJA

GUM

ZGO

BIO

5.URA

DOD/DOP

DOD/DOP

ŠPO

NIT

ŠPO

GOS

DKE

MAT

SLJ

6.URA

 USTVARJALNI KROŽEK

 

ŠPO

ODS

MPZ

MPZ

SPH

MPZ

SPH

MPZ

SPH

7.URA

GIMNASTIKA

GIMNASTIKA

GIMNASTIKA

 

 

MPZ

MPZ

SPH

MPZ

SPH

MPZ

SPH

ČETRTEK

 

1.R

2.R

3.R

4.R

5.R

6.R

7.R

8.R

9.R

1.URA

SLJ

SLJ

MAT

SLJ

MAT

NAR

SLJ

LUM

SLJ

2.URA

SLJ

SLJ

SLJ

MAT

TJA

LUM

TJA

KEM

ZGO

3.URA

ŠPO

ŠPO

SPO

DRU

DRU

TJA

LUM

GEO

KEM

4.URA

N1A

 

DOP/DOD

NPŠ

NPŠ

SLJ

NAR

TJA

LUM

5.URA

 

 

TJA

NUM

NUM

NPŠ

ZGO

FIZ

GEO

6.URA

                 OTROŠKI ZBOR

 

GOS

ODS

GEO

ŠSP

FIZ

7.URA

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠSP

PETEK

 

1.R

2.R

3.R

4.R

5.R

6.R

7.R

8.R

9.R

1.URA

SLJ

SLJ

MAT

SLJ

NIT

SLJ

MAT

TIT

SLJ

2.URA

MAT

MAT

ŠPO

MAT

ŠPO

MAT

SLJ

NI2

TJA

3.URA

LUM

LUM

SLJ

LUM

SLJ

TIT

NI1

ŠZZ

TJA

MAT

4.URA

LUM

LUM

SLJ

LUM

SLJ

TIT

TJA

ŠPO

NI3

MD9

5.URA

PRAVLJIČNI KROŽEK

LUM

GUM/ODS

LUM

ZGO

TIT

MAT

ŠPO

6.URA

 

 

LUM

 

LUM

ŠPO

ODS

SLJ

ODS

7.URA

 

 

 

 

 

 

ŠK F

ŠK F

ŠK F