Nacionalno preverjanje znanja

Spoštovani!

Sporočamo Vam, da so za šolsko leto 2020/2021 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica (https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ ).

Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem.

Na strani https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ pa si lahko ogledate naloge preteklih let.

Datumi nacionalnega preverjanja znanja:

6. razred

– 4. maj 2022 – slovenščina

– 6. maj 2022 – matematika

– 10. maj 2022 – angleščina

9. razred

– 4. maj 2022 – slovenščina

– 6. maj 2022 – matematika

– 10. maj 2022 – geografija