Pogovorne ure

Sodelovanje s starši

– roditeljski sestanki,
– pogovorne ure vsak tretji torek v mesecu od 14.30 do 16.30,
– individualni razgovori,
– predavanja za starše,
– posredovanje pisnih informacij,
– sodelovanje staršev pri različnih dejavnostih na šoli.

PREDAVANJA ZA STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

  • Predstavitve srednjih šol za starše in učence 9. razreda (Datum izvedbe: 20. 10. 2020 ob 16.00 uri);
  • Melita Zagorc Vegelj: Kako vzgajati v sodobnem času (Datum izvedbe: 17. 11. 2020 ob 17.00 uri);
  • Mateja Petric: Kadar se v vzgoji zalomi – discipliniranje namesto kaznovanja (Datum izvedbe: 19. 1. 2021 ob 17.00 uri);
V šolskem letu 2014 / 2015 bomo za starše organizirali sledeča predavanja:
• Veronika Matjašič: Poklicno usmerjanje – 9. razred (Datum izvedbe: 21. 10. 2014 ob 16.00 uri),
• Aktiv učiteljic dodatne strokovne pomoči OŠ Leskovec pri Krškem: Učenje (Datum izvedbe: 18. 11. 2014 ob 17.00 uri),
• Damijan Ganc: Vpliv medijev in svetovnega spleta na otrokov razvoj (Datum izvedbe: 20. 1. 2015 ob 17.00 uri).