Pogovorne ure

Sodelovanje s starši

– roditeljski sestanki,
– pogovorne ure vsak tretji torek v mesecu od 14.30 do 16.30,
– individualni razgovori,
– predavanja za starše,
– posredovanje pisnih informacij,
– sodelovanje staršev pri različnih dejavnostih na šoli.

PREDAVANJA ZA STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

  • Uroš Jelen: Naravno gibanje otrok (Datum izvedbe: 5. 10. 2021 ob 17.00 uri);
  • Mateja Petric: Kako spodbujati otroka pri pridobivanju delovnih in učnih navad (Datum izvedbe: 16. 11.2021 ob 17.00 uri);
  • Veronika Matjašič: Vpis v srednjo šolo (Datum izvedbe: 18. 1. 2022 ob 16.30 uri);
V šolskem letu 2014 / 2015 bomo za starše organizirali sledeča predavanja:
• Veronika Matjašič: Poklicno usmerjanje – 9. razred (Datum izvedbe: 21. 10. 2014 ob 16.00 uri),
• Aktiv učiteljic dodatne strokovne pomoči OŠ Leskovec pri Krškem: Učenje (Datum izvedbe: 18. 11. 2014 ob 17.00 uri),
• Damijan Ganc: Vpliv medijev in svetovnega spleta na otrokov razvoj (Datum izvedbe: 20. 1. 2015 ob 17.00 uri).