Skoči na glavno vsebino

Dejavnosti

Šola v naravi
Šola bo tudi v tem šolskem letu organizirala del pouka v naravi, kar je ena najzahtevnejših oblik razširjenega programa osnovne šole. Organiziranje te šole zahteva veliko priprav, dodatne strokovne delavce in tudi večja finančna sredstva. Analiza dela dosedanjih šol v naravi je pokazala, da je to dobra oblika vzgoje in izobraževanja, ki pozitivno vpliva na odraščajočo mladino.

Občina Krško zagotavlja vsakemu učencu sredstva za izvedbo celotne šole v naravi. Za eno šolo v naravi, ki jo sofinancira MŠŠ, Občina Krško zagotavlja sredstva v višini stroška izvedbe šole v naravi, zmanjšana za sredstva MŠŠ. Letna šola v naravi se izvaja v TN Bučanje v Nerezinah.

(Visited 114 times, 1 visits today)
Dostopnost