Nadarjeni

DELO Z NADARJENIMI UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2014 / 2015
Evidentiranje in  identifikacija nadarjenih učencev v 4. razredu bosta potekala po operacionalizaciji dela z nadarjenimi učenci. V mesecu novembru bodo učitelji podali mnenje o potencialno nadarjenih učencih in v soglasju s starši se bo začel postopek identifikacije (OL, psihološko testiranje).
Psihološko testiranje bo izvedla gospa Irena Adlešič (univ. dipl. psih.) iz Osnovne šole Grm Novo mesto.
Pri načrtovanju našega dela za nadarjene učence 5., 6., 7. in 8. in 9.  razreda smo upoštevali ugotovljena področja nadarjenosti in interese posameznih učencev. Učenci se bodo tekom leta vključevali v sledeče delavnice:
1. Fizikalni poskusi s plastenkami (mentorica Mojca Kozole)
2. Spoznajmo Darwina (mentorica Metka Srebotnik)
3. Gremo v gledališče (mentorica Sonja Simončič)
4. Prevajanje (mentorica Andrejka Šerbec)
5. Okolje – skupna skrb (mentorica Mirela Zalokar)
Koordinatorka NAD
Veronika MatjašičDELO Z NADARJENIMI UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Evidentiranje in  identifikacija nadarjenih učencev v 4. razredu bosta potekala po operacionalizaciji dela z nadarjenimi učenci. V mesecu novembru bodo učitelji podali mnenje o potencialno nadarjenih učencih in v soglasju s starši se bo začel postopek identifikacije (OL, psihološko testiranje).

V letošnjem šolskem letu bomo učencem ponudili drugačno obliko dela. V mesecu maju bomo organizirali tabor v Podsredi (v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale). Čas na taboru bomo zapolnili z različnimi dejavnostmi.

Tabor bo predvidoma potekal 28. in 29. maja 2020.

Koordinatorka NAD

Veronika Matjašič

DELO Z NADARJENIMI UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Evidentiranje in  identifikacija nadarjenih učencev v 4. razredu bosta potekala po operacionalizaciji dela z nadarjenimi učenci. V tem šolskem letu bodo učitelji podali mnenje o potencialno nadarjenih učencih in v soglasju s starši se bo začel postopek identifikacije (OL, psihološko testiranje).

V letošnjem šolskem letu bomo učencem ponudili  delavnice:

  1. MATEMATIČNI LEŠNIKI IN OREHI, mentorica Mojca Kozole
  2. DELAVNICA WALT DISNEY, mentorici Andrejka Šerbec in Katja Zorčič
  3. GLASBENE DELAVNICE, mentorica Anita Novak Smolič
  4. LIKOVNO IZRAŽANJE PO OPAZOVANJU, mentor Franc Grobelšek

Koordinatorka NAD

Veronika Matjašič