Vrtec

RAZPIS ZA VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Obveščamo vas, da bo Vrtec pri OŠ Koprivnica v šolskem letu 2022/2022 izvajal dnevni program,ki traja od 6 – 9 ur,in sicer za otroke prvega starostnega obdobja (od 11 mesecev do 3. leta starosti) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. do 6. leta).

Vzgojno – varstveno delo izvajamo v času od 5.30 do 16.00 ure, od ponedeljka do petka.

Vlogo za sprejem v vrtec oddajte v vrtec, tajništvo šole,  najkasneje do ponedeljka, 15. 3. 2021, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2021/2022 želite otroka vključiti v vrtec.

Vlogo lahko pošljete tudi na naslov:

Vrtec Koprivnica

Koprivnica 2

8282 KOPRIVNICA

ali

na elektronski naslov: tanja.pribozic@guest.arnes.si

Vlogo starši oz. zakoniti zastopniki dobite v vrtcu, v upravi šole ali na spletnih straneh Občine Krško (www.krsko.si ).

Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2021/2022 boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec.

Vloge oddane po razpisnem roku (15.3.2021), bodo obravnavane le, če bo v vrtcu še prosto mesto.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 07/49 76 904 (Tanja Pribožič).

Jože Ivačič, ravnatelj

Opozarjamo vas, da morate vloge v vsakem primeru oddati v mesecu decembru 2013 , nič prej in nič kasneje.
Pravica do znižanega plačila, ki jo priznava zakonodaja, upravičencu lahko pripada le, če jo izrecno uveljavljajo pri CSD, sicer ni pravne podlage, da se to pravico prizna.
 
Povzeto po dopisu Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
 
Lepo pozdravljeni!
 
Pripravila:                                                                                                                                      Ravnatelj:
Tanja PRIBOŽIČ                                                                                                                            Jože IVAČIČ