Skoči na glavno vsebino
Osnovna  šola Koprivnica
Koprivnica 2
8282 Koprivnica
 

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se z 2. 2. 2022 za 3. razred in za 7. razred uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram zaradi več kot 30 % okuženih učencev.  

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo največ 10 dni.

 Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

  Jože Ivačič

ravnatelj

V Koprivnici, 1. 2. 2022

(Visited 14 times, 1 visits today)
Dostopnost