Učenci šestega razreda so pri naravoslovnem dnevu preučevali lastnosti kamnin, mineralov in prsti.