Spoštovani starši, dragi učenci!

Po sklepu ministrice za izobraževanje, znanost in šport se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.