OBVESTILO

Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oz. njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega leta.

/ 14. člen Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole /