Osebna vročitev spričeval učencem ali njihovim staršem:

– do 30. junija 2021

– od 16. do 20. avgusta 2021

Spričevala lahko prevzamete v tajništvu šole.