Učenci sedmega razreda so pri naravoslovnem dnevu spoznavali vrste valovanj, izvajali poskuse loma in odboja svetlobe, izdelovali nitni telefon, merili frekvenco nihanja, preslikavali okolico z lupo in naredili barvno vrtavko.