Skoči na glavno vsebino

ZDRAVA ŠOLA

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA

V šolskem letu 2022/23 smo vključeni v projekt Zdrava šola.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Program Zdrave šole ima tri značilnosti

Sodelovalni in akcijsko usmerjen pristop k zdravju se zagotavlja:

 • z obveznim učnim načrtom: vsebine zdravja v učnem načrtu, spiralni učni načrt, medpredmetno in medkurikularno povezovanje;
 • s skritim učnim načrtom: pomembna je organizacija, ustrezna pravila, medsebojni odnosi, interesne dejavnosti, preventivni in promocijski projekti s področja krepitve zdravja;
 • z dobrimi povezavami z domom in skupnostjo: poglobljeno sodelovanje med šolo, družino in skupinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti, ki lahko podprejo dejavnosti za zdrav življenjski slog na šoli.

Rdeča nit za šolsko leto 2022/2023 je: Mi vsi za lepši (boljši) jutri.
S tem naslovom/geslom želimo zajeti različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije, pomagati drug drugemu pri krepitvi duševnega zdravja in prispevati k boljši psihofizični kondiciji.

Dejavnosti, ki se bodo izvajale

Na področju duševnega zdravja se bodo izvajale delavnice in socialne igre, kjer se bodo krepili medsebojni odnosi in komunikacija, sociometrični testi s pomočjo šolske socialne delavke in razredne ure na temo samopodobe s pomočjo socialne pedagoginje. Učenci bodo spoznavali dolžnosti in pravice ljudi ter se učili sprejemanja drugačnosti s pomočjo različnih društev, centrov ter s predstavitvijo knjige, ki zajema tematiko drugačnosti.

Učenci se bodo navajali na skrb za okolje in spoznavali načela primernega odnosa do narave. Zbiralne akcije in skrb za okolje (zbiranje papirja, zamaškov, ločevanje odpadkov, čiščenje okolice). Pri tem bodo potekale ustvarjalne delavnice z uporabo odpadne embalaže. Tim Zdrave šole  sodeluje s timom EKO šole in Rdečim Križem.

Vključena je tudi zobozdravstvena in zdravstvena vzgoja, pri čemer bodo potekali pogovor o skrbi za zobe (zobna preventiva) in sistematski pregledi.

Učenci bodo poglabljali pomen zdrave prehrane in se urili v kulturnem prehranjevanju. Velik poudarek bo na hidraciji telesa in ekološki ozaveščenosti (pitje vode iz pitnikov, nesladkani čaji). Učenci se bodo ozaveščali o škodljivosti pretiranega uživanja sladkih in slanih prigrizkov – navajanje na sadno malico, ozaveščanje o zdravi prehrani ter o pomembnosti uporabe lokalnih pridelovalcev. Tim Zdrave šole bo sodeloval pri pripravi zdravih jedilnikov.

Gibanje in druženje je v današnjem času izredno pomembno, saj razvoj tehnologije vpliva na pretirano uporabo mobilnih telefonov in ostalih naprav. Posledično otroci preveč sedijo, zato bomo na področju gibanja izvajali različne aktivnosti (kolesarski poligon, aktivni odmori, ples, športne interesne dejavnosti).

Pri tem nam je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol:

 1. Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence vzpodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 5. Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
 11. Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 12. Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpirata pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
(Visited 12 times, 1 visits today)
Dostopnost