Poklicno usmerjanje

Steklarna Rogaska – SCRS vpis v vajeniske program

 

GIMNAZIJA BREŽICE ODPIRA SVOJA VRATA

Obveščamo vas, da v četrtek, 22. marca 2018 ter v petek, 23. 3. 2018, Gimnazija Brežice ponovno široko odpira vrata devetošolcem, ki želijo začutiti delovanje šole in prisostvovati rednemu pouku skupaj z dijaki prvega letnika.

Devetošolce vabijo, da se udeležijo pouka v terminih, ki jih bodo lahko izbrali v spletni prijavnici, ki bo odprta do 11. ure v torek, 20. 3. 2018, na spletni povezavi http://url.sio.si/nagib  .

Vsak devetošolec lahko izbere enega od terminov, ki so navedeni v spletni prijavnici. Zborno mesto za devetošolce bo na začetku vsakega termina v prvem nadstropju gimnazije, v šolski avli pred šolsko knjižnico.

Gimnazijo Brežice obiščete v spremstvu staršev.

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 30. 1. 2018 objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis), ki ga bosta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

NABOR POKLICEV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019:

– kamnosek/kamnosekinja

– mehatronik operater/operaterka

– izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij

– instalater/instalaterka strojnih instalacij

– oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

– elektrikar/električarka

– avtokaroserist/avtokaroseristka

– pek/pekarka

– slaščičar/slaščičarka

– mesar/mesarka

– tapetnik/tapetničarka

– mizar/mizarka

– zidar/zidarka

– klepar-krovec/kleparka-krovka

– izvajalec/izvajalka suho montažne gradnje

– tesar/tesarka

– slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

– pečar/pečarka

– gozdar/gozdarka

– dimnikar/dimnikarka

– steklar/steklarka

 

Dvojezični izobraževalni programi:

– ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

– mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

– strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

– kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

 

POMEMBNE INFORMACIJE:

– prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje;

– ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;

– dijak lahko istočasno s štipendijo za deficitarne poklice prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo;

– v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

 Način oddaje vlog:

Vloge se vložijo v papirni obliki na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 250. JR ŠDP« najprej 15. 6. 2018 do najkasneje 20. 9. 2018.

Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR do zaključka izobraževalnega programa.

Izplačilo štipendije: do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Več o razpisu na:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Dunajska 20, 1000 Ljubljana Tel.: 01 434 10 81 Tel.: 01 434 15 77

www.sklad-kadri.si

deficitarne@sklad-kadri.si

 

 

POMEMBNA INFORMACIJA – RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2018/2019.

Razpis najdete na povezavi http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 

 

VSESLOVENSKI SEJEM IZOBRAŽEVANJA IN POKLICEV INFORMATIVA

 

V petek, 26.  in soboto,  27. januarja 2018, bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala predstavitev izobraževalnih institucij – od višješolskih in srednjih strokovnih programov do visokošolskih programov in neformalnih izobraževanj, ki so na voljo v Sloveniji in v tujini.

Na Informativi bodo:

 • predstavitve poklicev IN predstavitve izobraževalnih programov srednjih, višjih, visokih šol in fakultet iz Slovenije in tujine,
 • informacije o štipendijah, mednarodni mobilnosti, možnosti zaposlitve in bivanju v času šolanja,
 • različna predavanja, praktične delavnice, nastopi in še marsikaj zanimivega.

Več informacij: www.informativa.si

Dogodek je za obiskovalce brezplačen.

 

 

DAN ODPRTIH VRAT – ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA

Škofijska klasična gimnazija vabi na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 27. 1. 2018, od 8.00 do 12.00 ure. Ta dan si bodo bodoči dijaki in njihovi starši lahko ogledali gimnazijo in prisostvovali pouku. Poleg gimnazije se bo na dnevu odprtih vrat predstavil tudi Jegličev dijaški dom.

Za dodatne informacije so vam na voljo na elektronskem naslovu svetovalna.skg@stanislav.si in na telefonski številki 01 / 58-22-210 (svetovalna služba).

Dneva odprtih vrat se udeležite v spremstvu staršev.

 

DAN ODPRTIH VRAT – GIMNAZIJA ŽELIMLJE IN DOM JANEZA BOSKA

 

Gimnazija Želimlje vabi na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 20. 1. 2018. Predstavili bodo življenje na Gimnaziji Želimlje in v Domu Janeza Boska (dijaški dom).

Program:

10.10 – 12.00         ogled šole in dijaškega doma ter obisk dijakov med poukom in pri dejavnostih

12.00 – 12.45         zaključna prireditev

Informacije:

Dneva odprtih vrat se udeležite v spremstvu staršev.

 

»POSTANI NAŠ DIJAK ZA EN DAN« – KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA

Obveščamo vas, da KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA organizira v petek, 19. januarja 2018, dopoldanski dan odprtih vrat za tiste devetošolce , ki bi radi preživeli dan v šolskih klopeh naše šole ter si tako olajšali vpis v 1. letnik srednje šole (za programe biotehniška gimnazija; kmetijsko-podjetniški tehnik in naravovarstveni tehnik; gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar in mesar; pomočnik v biotehniki in oskrbi; kmetijsko-podjetniški tehnik (PTI) in hortikulturni tehnik (PTI)).

Dejavnosti bodo potekale od 1. do 6. šolske ure (od 7.30 do 12.40, z odmorom za malico, ki jo bodo učenci prejeli brezplačno).

S sprejemom bodo pričeli ob 7.30 uri, kjer bo vse učence v veliki predavalnici pozdravila ravnateljica, ga. Vida Hlebec. Po uvodnem delu se bodo osnovnošolci, razdeljeni v skupine, vključili v pouk. Učenci bodo imeli tudi možnost ogleda šolskega posestva.

Dneva odprtih vrat se udeležite v spremstvu staršev. Prijavnico dobite v šolski svetovalni službi (torek in četrtek).

 

DAN ODPRTIH VRAT-SGGOS

 

Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018

 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018.

 Podrobnosti najdete na povezavi http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-posamezno-raven-izobrazevanja-za-solsko-oziroma/

 

Najava javnega razpisa in javnega poziva za Zoisove štipendije za leto 2017/2018

 

Podrobnosti o najavi najdete na povezavi http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/najava-javnega-razpisa-in-javnega-poziva-za-zoisove-stipendije-za-leto-20172018/

POMEMBNE INFORMACIJE – ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Objavljen razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice najdete na povezavi http://www.mddsz.gov.si/index.php?id=1944&tx_ttnews%5btt_news%5d=8091&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12106&L=0&no_cache=1

 

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in ostale socialne transferje;
 • štipendija je oproščena plačila dohodnine in ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oziroma ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;

 

LETOŠNJI NABOR DEFICITARNIH POKLICEV

 • kamnosek
 • mehatronik operater
 • izdelovalec kovinskih konstrukcij
 • inštalater strojnih inštalacij
 • oblikovalec kovin orodjar
 • elektrikar
 • avtokaroserist
 • pek
 • slaščičar
 • mesar
 • tapetnik
 • mizar
 • zidar
 • tesar
 • klepar – krovec
 • izvajalec suhomontažne gradnje
 • slikopleskar – črkoslikar
 • pečar – polagalec keramičnih oblog
 • gozdar
 • dimnikar

 

DVOJEZIČNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 • ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • mehatronik operater (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • strojni tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • kemijski tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

 

 

Objavljen javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice

 

Objavljen razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice najdete na povezavi http://www.mddsz.gov.si/index.php?id=1944&tx_ttnews%5btt_news%5d=8091&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12106&L=0&no_cache=1

 

MOŽNOSTI ŠTIPENDIRANJA

Zakon o štipendiranju (UL RS št. 56/2013) dopušča možnost kombiniranja štipendij, s čimer omogoča posamezniku višji končni znesek štipendije.

Možnosti sestavljanja štipendij:

 • Kadrovska štipendija in štipendija za deficitarne poklice se ne smeta združevati.
 • Zoisova in državna štipendija se ne združujeta.
 • Kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice je združljiva z državno ali Zoisovo štipendijo

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 • Razpisujejo jih delodajalci in Regionalne razvojne agencije. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica.
 • Informacije o štipendijah v okviru enotnih regijskih shem najdete na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje – rra-posavje.si.

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

 • Upravičenci so dijaki in študenti, ki se izobražujejo na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada RS
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije štipendije dodeli na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto;
 • Vloga se nahaja na spletni strani sklad-kadri.si;
 • Vlogo je potrebno oddati na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
 • Oddaja vloge ima odprt rok;

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

 • Vlogo za dodelitev štipendije se lahko odda na pristojnem centru za socialno delo kadarkoli med šolskim letom – ni javnega poziva in roka za oddajo vloge (o pravici se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge);
 • Za mladoletne dijake vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oz. zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 • Priporočljivo je, da se vloga odda v mesecu avgustu, da je dijak ob izpolnjevanju pogojev upravičen do državne štipendije s 1. septembrom;

 

 

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (sklad-kadri.si) bo v mesecu juniju objavil Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.
 • Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek in je v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,7. Izjemni dosežki so opredeljeni v Zakonu o štipendiranju (UL RS št. 56/2013).
 • Vsa zahtevana dokumentacija bo opisana v objavljenem Javnem pozivu.
 • Vlogo je potrebno oddati do roka v javnem pozivu.

 

 

Dodatne informacije so na voljo:

 • na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije www.sklad-kadri.si
 • na e-poštnem naslovuzoisi[@]sklad-kadri.si,
 • v času uradnih ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na številki 01 434 10 81.

 

 

OBJAVA RAZPISANIH KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
Na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/ najdete objavo razpisanih kadrovskih štipendij;

 

VPIS V SREDNJE ŠOLE

 Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08). 

 Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

 Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

 V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

 Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

 Vse pomembne informacije v zvezi z vpisom najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport www.mizks.si (Delovna področja/Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih/Srednješolsko izobraževanje/Vpis v srednje šole).

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

ZA VEČ INFORMACIJ . . .

obiščite spletne strani:
www.mizs.si – spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – objavljene vse informacije v povezavi z vpisom v srednje šole
www.mojaizbira.si – obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje – spletna aplikacija, ki ponuja vrsto informacij o poklicih in trgu dela ter pripomočke za samooceno in iskanje poklicnega cilja
http//www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure – na tej spletni strani najdete podatke o lokaciji in delovnem času Centrov za informiranje in poklicno usmerjanje (CIPS), ki so del Kariernih središč Zavodov RS za zaposlovanje