Poklicno usmerjanje

DAN ODPRTIH VRAT-SGGOS

VSESLOVENSKI SEJEM IZOBRAŽEVANJA IN POKLICEV INFORMATIVA

V petek, 26.  in soboto,  27. januarja 2018, bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala predstavitev izobraževalnih institucij – od višješolskih in srednjih strokovnih programov do visokošolskih programov in neformalnih izobraževanj, ki so na voljo v Sloveniji in v tujini.

Na Informativi bodo:

 • predstavitve poklicev IN predstavitve izobraževalnih programov srednjih, višjih, visokih šol in fakultet iz Slovenije in tujine,
 • informacije o štipendijah, mednarodni mobilnosti, možnosti zaposlitve in bivanju v času šolanja,
 • različna predavanja, praktične delavnice, nastopi in še marsikaj zanimivega.

Več informacij: www.informativa.si

Dogodek je za obiskovalce brezplačen.

 

SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA – DAN ODPRTIH VRAT

 

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna vabi na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek, 23. 11. 2017 med 16.00 in 18.00 uro.

Dneva odprtih vrat se udeležite v spremstvu staršev.

 

DAN ODPRTIH VRAT GIMNAZIJE BREŽICE: GIMNAZIJSKI PROGRAM NEKOLIKO DRUGAČE

V sredo, 22. novembra 2017, Gimnazija Brežice odpira vrata za vse osnovnošolce (učence 8. in 9. razreda), ki želijo videti in začutiti delovanje šole.

Osnovnošolce vabijo, da se udeležijo pouka po lastni izbiri in aktivno sodelujejo pri različnih delavnicah.

Učencem ponujajo udeležbo na delavnicah:

 • geološka delavnica,
 • delavnica Ustvarjamo z Lego Mindstorms,
 • uporaba IKT pri pouku športne vzgoje,
 • kemija – osnova znanstvenih področij in
 • likovna delavnica “AKVAREL EFEKTI”.

 

Rok za prijavo je ponedeljek, 20. november 2017, do 12. ure. Prijavo lahko udeleženec pošlje na gimnazija.brezice@guest.arnes.si ali gordana.rostohar@guest.arnes.si.

V prijavi udeleženec navede dve delavnici, ki se ju bo udeležil. Podroben program poteka dneva odprtih vrat je objavljen na šolski spletni strani: www.gimnazija-brezice.si.

 

Dneva odprtih vrat se udeležite v spremstvu staršev.

 

DAN ODPRTIH VRAT – ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

Šolski center Novo mesto organizira dan odprtih vrat, ki bo v sredo, 15. novembra 2017, od 12.00 do 18.00 ure, v Športni dvorani Leona Štuklja. Predstavljeni bodo njihovi programi.

 

 

Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018

 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018.

 Podrobnosti najdete na povezavi http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-posamezno-raven-izobrazevanja-za-solsko-oziroma/

 

Najava javnega razpisa in javnega poziva za Zoisove štipendije za leto 2017/2018

 

Podrobnosti o najavi najdete na povezavi http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/najava-javnega-razpisa-in-javnega-poziva-za-zoisove-stipendije-za-leto-20172018/

POMEMBNE INFORMACIJE – ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Objavljen razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice najdete na povezavi http://www.mddsz.gov.si/index.php?id=1944&tx_ttnews%5btt_news%5d=8091&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12106&L=0&no_cache=1

 

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in ostale socialne transferje;
 • štipendija je oproščena plačila dohodnine in ne vpliva na višino plačila dohodnine;
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
 • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oziroma ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;

 

LETOŠNJI NABOR DEFICITARNIH POKLICEV

 • kamnosek
 • mehatronik operater
 • izdelovalec kovinskih konstrukcij
 • inštalater strojnih inštalacij
 • oblikovalec kovin orodjar
 • elektrikar
 • avtokaroserist
 • pek
 • slaščičar
 • mesar
 • tapetnik
 • mizar
 • zidar
 • tesar
 • klepar – krovec
 • izvajalec suhomontažne gradnje
 • slikopleskar – črkoslikar
 • pečar – polagalec keramičnih oblog
 • gozdar
 • dimnikar

 

DVOJEZIČNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 • ekonomski tehnik (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 • mehatronik operater (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • strojni tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 • kemijski tehnik (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

 

 

Objavljen javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice

 

Objavljen razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice najdete na povezavi http://www.mddsz.gov.si/index.php?id=1944&tx_ttnews%5btt_news%5d=8091&tx_ttnews%5bbackPid%5d=12106&L=0&no_cache=1

 

MOŽNOSTI ŠTIPENDIRANJA

Zakon o štipendiranju (UL RS št. 56/2013) dopušča možnost kombiniranja štipendij, s čimer omogoča posamezniku višji končni znesek štipendije.

Možnosti sestavljanja štipendij:

 • Kadrovska štipendija in štipendija za deficitarne poklice se ne smeta združevati.
 • Zoisova in državna štipendija se ne združujeta.
 • Kadrovska štipendija ali štipendija za deficitarne poklice je združljiva z državno ali Zoisovo štipendijo

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

 • Razpisujejo jih delodajalci in Regionalne razvojne agencije. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije objavlja potrebe delodajalcev na svoji spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica.
 • Informacije o štipendijah v okviru enotnih regijskih shem najdete na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje – rra-posavje.si.

 

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

 • Upravičenci so dijaki in študenti, ki se izobražujejo na ravneh in področjih izobraževanja, opredeljenih v politiki štipendiranja, ki jo sprejme Vlada RS
 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije štipendije dodeli na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto;
 • Vloga se nahaja na spletni strani sklad-kadri.si;
 • Vlogo je potrebno oddati na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
 • Oddaja vloge ima odprt rok;

 

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

 • Vlogo za dodelitev štipendije se lahko odda na pristojnem centru za socialno delo kadarkoli med šolskim letom – ni javnega poziva in roka za oddajo vloge (o pravici se odloči s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge);
 • Za mladoletne dijake vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oz. zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
 • Priporočljivo je, da se vloga odda v mesecu avgustu, da je dijak ob izpolnjevanju pogojev upravičen do državne štipendije s 1. septembrom;

 

 

 

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

 • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (sklad-kadri.si) bo v mesecu juniju objavil Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2014/2015.
 • Zoisovo štipendijo lahko pridobi dijak, ki je dosegel izjemni dosežek in je v zaključnem razredu osnovne šole dosegel povprečno oceno najmanj 4,7. Izjemni dosežki so opredeljeni v Zakonu o štipendiranju (UL RS št. 56/2013).
 • Vsa zahtevana dokumentacija bo opisana v objavljenem Javnem pozivu.
 • Vlogo je potrebno oddati do roka v javnem pozivu.

 

 

Dodatne informacije so na voljo:

 • na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije www.sklad-kadri.si
 • na e-poštnem naslovuzoisi[@]sklad-kadri.si,
 • v času uradnih ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na številki 01 434 10 81.

 

 

OBJAVA RAZPISANIH KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
Na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/ najdete objavo razpisanih kadrovskih štipendij;

 

VPIS V SREDNJE ŠOLE

 Postopek vpisa v vse vrste programov srednjega šolstva ureja Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/06, 17/06 in 12/08). 

 Pravilnik določa, kako poteka priprava in objava razpisa za vpis, vsebino informativnih dni, ki jih organizirajo šole, ter postopek prijavljanja kandidatov za vpis. Posebej je določen postopek omejitve vpisa in izbire kandidatov v primeru omejitve.

 Pri tem se izbira kandidatov opravi v dveh krogih in sicer šola na podlagi meril, ki jih določa posamezen izobraževalni program, izbere kandidate za 90 % razpisanih mest.

 V drugem krogu lahko tisti kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so prijavljeni, kandidirajo na preostalih 10 % vpisnih mest na vseh šolah, ki omejujejo vpis in na vsa še prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

 Nadalje pravilnik določa posamezne roke za vpis ter postopek vpisa v višje letnike izobraževanja. Na podlagi pravilnika minister, pristojen za šolstvo, za vsako leto sprejme rokovnik, ki je podlaga za vodenje in usklajevanje aktivnosti, potrebnih za pripravo skupnih razpisov in za izvedbo vpisa.

 Vse pomembne informacije v zvezi z vpisom najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport www.mizks.si (Delovna področja/Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih/Srednješolsko izobraževanje/Vpis v srednje šole).

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

ZA VEČ INFORMACIJ . . .

obiščite spletne strani:
www.mizs.si – spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – objavljene vse informacije v povezavi z vpisom v srednje šole
www.mojaizbira.si – obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju
http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje – spletna aplikacija, ki ponuja vrsto informacij o poklicih in trgu dela ter pripomočke za samooceno in iskanje poklicnega cilja
http//www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure – na tej spletni strani najdete podatke o lokaciji in delovnem času Centrov za informiranje in poklicno usmerjanje (CIPS), ki so del Kariernih središč Zavodov RS za zaposlovanje