O šoli

OSNOVNA ŠOLA  KOPRIVNICA
Koprivnica 2, 8282 Koprivnica
Telefon: +386 (0)7 49 76 900
Fax: +386 (0)7 49 76 901

e-pošta: os.koprivnica@guest.arnes.si

 

Ravnatelj:  Jože Ivačič

telefon: 07 49 76 902

e-pošta: joze.ivacic@guest.arnes.si

 

 

Svetovalna služba:  Veronika Matjašič

Telefon: 07 49 76 904

e-pošta:   pedagoginja.koprivnica@gmail.com

 

 

Računovodkinja in poslovna sekretarka:  Polonca Žigante

Telefon: 07 49 76 900

e-pošta: polonca.zigante@guest.arnes.si

 

Zbornica

Telefon: 07 49 76 906