Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  Interesna dejavnost   Vključeni učenci   Mentor
  Bralna značka   1. r. – 9. r.   razredni učitelji, knjižničarka
  Šahovski krožek   1. r. – 9. r   Ivan Gmajner
  Računalniški krožek   3. r. ,  4. r.   Mojca Kozole
  Športni krožek   2. r. – 9. r.   Aleš Cvar
  Pevski zbor   4. r. – 6. r.
  Otroški pevski zbor  1. r. – 3. r.   Nataša Dular
  Cankarjevo tekmovanje   6. r. – 9. r.   Sonja Simončič/ Natalija Cvetić
  Planinski krožek   1. r. – 3. r.   Tončka Kerin
  EKO krožek   5. r. – 9. r.   Mirela Zalokar
  Čebelarski krožek   4. r. – 9. r.   Mirela Zalokar
  Likovni krožek   3. r. – 9. r.   Tončka Kerin
  Vrtnarski krožek   1. r.   Metka Bogolin
  Vesela šola   4. r. – 9. r.   Metka Srebotnik
  Zgodovinski krožek   8. ,9. r.   Sonja Simončič
  Novinarski krožek 4. r. – 9. r.    Andrejka Šerbec

 

Mentorji in vodje projektov

  Šolska skupnost   Tončka Kerin
  Rdeči križ   Metka Bogolin
  Eko projekt   Nataša Dular
  Zdrava šola   Metka Srebotnik