Izbirni predmeti za 5. razred

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI!

Pred vami je nabor ponujenih neobveznih izbirnih predmetov. Na prijavnico, ki jo je (bo) vaš otrok dobil v šoli, zapišite izbrani predmet. Izberete lahko enega izmed predmetov, saj  število ur izbirnih predmetov ne sme presegati dveh ur.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – NEMŠČINA

 

Razred: 5.  

Tedensko število ur: 2

Učiteljica: Jasmina Kene

 

Učenke in učenci se bodo pri pouku nemščine usposobili za govorne in pisne stike v tujem jeziku – skratka za osnovno sporazumevanje v nemščini v vsakdanjih situacijah.

Predmet je namenjen petošolkam in petošolcem, ki so ga neobvezno obiskovali že v 4. razredu, saj bodo tako razširili besedišče in poglobili znanje. Vabljeni pa tudi vsi, ki se boste prvič srečali z nemškim jezikom ter imate veselje in voljo do učenja tujega jezika.

Zakaj?

Pri pouku nemščine učenke in učenci spoznavajo teme iz vsakdanjega življenja:

naučijo se opisati svojo hišo, domače živali,

govorijo o aktivnostih v prostem času, letnih časih, praznovanjih,

berejo kratka vsakdanja besedila, kot so urnik, jedilniki, prospekti, oglasi,

spoznavajo nemško govoreče dežele in še in še …

Kako?

Pouk poteka sproščeno skozi pesmi, igro vlog, intervjuje in igre.

 

Znanje tujega jezika je pomembno zaradi neposredne uporabnosti za učenke in učence (npr. gledanje nemške televizije, poslušanje glasbe, uporaba interneta, komunikacija s tujimi prijatelji, …), predstavlja pa tudi dobro popotnico za nadaljnje izobraževanje in poklicno pot.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – ŠPORT 

Enoletni program je namenjen učencem in učenkam 4., 5. in 6. razreda.

Obseg ur : 35 ur ( 1 ura tedensko ).

Učitelj: Aleš Cvar

Opredelitev predmeta :

V današnjem času so otroci vedno manj gibalno dejavni, imajo nezdrave prehranjevalne navade in vedno več časa preživijo v sedečih položajih pred televizorjem in računalnikom, zato je športna dejavnost v šoli tista, ki ima poseben pomen za razvoj odraščajočega otroka, saj le – ta lahko omili posledice neustreznih navad sodobnih generacij otrok.

Neobvezni izbirni predmet šport vključuje predvsem tiste vsebine (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine, itd.), ki v tem starostnem obdobju najbolj učinkovito vplivajo na telesni in gibalni razvoj otrok.

Splošni cilji predmeta :

1. Skrb za skladen telesni razvoj in navajanje na zdrav način življenja.

2. Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev  ( strpnosti, solidarnosti, sodelovanja, odgovornosti, delavnosti, discipline, spoštovanja pravil, poštenosti, samoobvladovanja, kritičnega mišljenja in odnosa do narave).

3. Učenci spoznajo pomen koristnega preživljanja prostega časa z vidika zdravja in druženja.

4. Pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika.

 

Vsebine predmeta :

1. Športne dejavnosti, usmerjene predvsem v razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti: teki, dejavnosti na snegu, nordijska hoja in tek, plavanje in druge dejavnosti v vodi, aerobika, kolesarjenje.

2. Športne dejavnosti, usmerjene v razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti: ples, hokejske igre, igre z loparji, žogarije, cirkuške spretnosti, ravnotežne spretnosti, rolanje, zadevanje tarč.

3. Športne dejavnosti, usmerjene v razvoj različnih pojavnih oblik moči: akrobatika, skoki, plezanja, borilni športi.

Standardi znanja :

Podlaga za ocenjevanje vsakega posameznika je njegov individualen napredek v gibalnih spretnostih in poznavanje pozitivnih vplivov športa na posameznika.