Nadarjeni

DELO Z NADARJENIMI UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2014 / 2015
Evidentiranje in  identifikacija nadarjenih učencev v 4. razredu bosta potekala po operacionalizaciji dela z nadarjenimi učenci. V mesecu novembru bodo učitelji podali mnenje o potencialno nadarjenih učencih in v soglasju s starši se bo začel postopek identifikacije (OL, psihološko testiranje).
Psihološko testiranje bo izvedla gospa Irena Adlešič (univ. dipl. psih.) iz Osnovne šole Grm Novo mesto.
Pri načrtovanju našega dela za nadarjene učence 5., 6., 7. in 8. in 9.  razreda smo upoštevali ugotovljena področja nadarjenosti in interese posameznih učencev. Učenci se bodo tekom leta vključevali v sledeče delavnice:
1. Fizikalni poskusi s plastenkami (mentorica Mojca Kozole)
2. Spoznajmo Darwina (mentorica Metka Srebotnik)
3. Gremo v gledališče (mentorica Sonja Simončič)
4. Prevajanje (mentorica Andrejka Šerbec)
5. Okolje – skupna skrb (mentorica Mirela Zalokar)
Koordinatorka NAD
Veronika Matjašič

DELO Z NADARJENIMI UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

 

Evidentiranje in  identifikacija nadarjenih učencev v 4. razredu bosta potekala po operacionalizaciji dela z nadarjenimi učenci. V mesecu novembru bodo učitelji podali mnenje o potencialno nadarjenih učencih in v soglasju s starši se bo začel postopek identifikacije (OL, psihološko testiranje).

Učencem 5., 6., 7., 8. in 9. razreda bomo v tem letošnjem šolskem letu ponudili TABOR, katerega bomo izpeljali v mesecu maju 2018.

K sodelovanju smo povabili strokovne delavce Kozjanskega parka in nastal je zelo zanimiv program.

 

TABOR ZA NADARJENE

Baza tabora: Slovensko-bavarska hiša v Podsredi

Datum: 2. polovica maja,

              prihod v petek ob 15.00 uri, odhod v soboto ob 16.00 uri

Število udeležencev: 12, od. 5 do 9. razreda (11 do 15 let)  + spremljevalci

Program v Kozjanskem parku

 

PETEK

 1. 00 – 15.30
 • prihod v Podsredo, nastanitev

15.30 do 16.00

 • ogled trga Podsreda – Levstikov mlin ob reki Bistrici, srednjeveški trg in pranger, sadjarski tron

16.00 – 17.00

 • rastlinska čistilna naprava pod upravo Kozjanskega parka v Podsredi – ogled gred bajerja na iztoku, določanje rastlinskih in živalskih vrst v bajerju, izdelava filtra za čiščenje vode

17.00 – 18.30

 • biotska pestrost skozi čas: nahajališče fosilov na Trebčah (iskanje fosilov)
 • dvoživke: ribnik na Trebčah (v maju so v ribniku paglavci)

18.30 – 19.30

 • večerja, prosto

 19.30 – 21.00

 • sprehod po križevem potu do Starih svetih gor nad Podsredo: na pobočju raste toploljubno rastlinstvo, na poti najdemo fosile, na vrhu je vrtača
 • športne igre na igrišču v Podsredi

 

SOBOTA

7.30 – 8.30

 • zajtrk, priprava za teren

8.00  – 12.00

 • orientacijski pohod iz Podsrede do kolekcijskega sadovnjaka Kozjanskega parka na Gradišču
 • travniški sadovnjak – pomen, sadne vrste in sorte, sonaravno kmetovanje,  Natura 2000
 • spoznavanje ptic travniškega sadovnjaka
 • spoznavanje »koristnih« organizmov v sadovnjaku
 • biotska pestrost suhega travnika

Orientacijski pohod pomeni, da učenci dobijo navodila, po katerih najdejo pot.

Poleg navodil dobijo tudi naloge, ki jih morajo ob poti reševati in se nanašajo na spoznavanje rastlinstva, živalstva in drugih značilnosti ob poti.

Učence bi razdelili v 3 skupine, z vsako skupino je na poti spremljevalec, ki skrbi za varnost in jih usmerja pri reševanju nalog.

Pot nas vodi večji del po kolovoznih poteh skozi travnik, gozd listavcev, borov gozd z brinovjem, učenci na poti lahko spoznavajo številne rastlinske vrste od drevesnih, grmovnih in travniških.

Cilj poti je kolekcijski sadovnjak na Gradišču, kjer raste več kot 100 sort jablan in 60 sort hrušk. Tu učenci spoznavajo travniški sadovnjak kot življenjski prostor ptic ( v sadovnjaku so gnezdilnice za različne ptice), samotarske čebele in njihov pomen za opraševanje ter ostale »koristne« organizme – pikapolonice, strigalice, tenčičarice,..( v sadovnjaku je nameščenih več »hotelov« za koristne organizme).

Pod sadnimi drevesi je travnik, ki ima vse značilnosti suhega travnika  z orhidejami, metulji, kobilicami (v drugi polovici maja bomo tu skoraj gotovo našli kakšno predstavnico orhidej).

Nazaj v Podsredo se odpeljemo s kombijem Kozjanskega parka.

12.30  – 14.00

 • kosilo, prosto

14.00 – 14.30

 • pregled nalog iz orientacijskega pohoda, vtisi iz tabora

14.30 – 16.00

 • izdelava bivališča za samotarske čebele

16.00

 • odhod

Okvirna cena: 25 eur/udeleženca

Koordinatorka NAD

Veronika Matjašič