Urniki

za šolsko leto 2017/2018

PONEDELJEK                                              

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. SLJ MAT TJA SPO GUM
2.  MAT TJA SLJ SLJ GUM
3. TJA MAT ŠPO SLJ SLJ    
4. SLJ NIT MAT ŠPO NIN    
5. SLJ DRU MAT ŠPO SLJ    
6. ZGO GEO MAT TJA NIN ŠPO  
7. ZGO GEO MAT TJA SLJ ŠPO NI1
8. GEO ZGO SLJ KEM ŠPO NI2  
9. GEO SLJ TJA KEM ŠPO ZGO NI3

 

TOREK

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. MAT SLJ SPO ŠPO  
2.  SLJ MAT ŠPO SPO
3. MAT SLJ SPO GUM    
4. MAT GUM DRU TJA OPZ NŠP  
5. TJA GUM DRU MAT OPZ NŠP  
6. SLJ TJA GUM NAR OPZ NŠP  
7. SLJ TJA GUM NAR     ŠZZ
8. BIO FIZ TJA GUM MAT   ŠZZ
9. BIO FIZ MAT GUM SLJ    

 

 SREDA

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. SLJ SLJ SPO LUM LUM
2.  SLJ SLJ LUM LUM SPO
3. MAT SPO SLJ ŠPO      
4. NIT MAT LUM LUM ŠPO SLJ  
5. NIT MAT LUM LUM ŠPO   SLJ
6. SLJ MAT TIT TIT SLJ ŠPO  
7. SLJ MAT DKE TIT   TJA  
8. DKE ZGO MAT SLJ TJA LUM LUM
9. MAT ZGO SLJ TJA KEM

LUM

NPH

LUM

NPH

 

ČETRTEK

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. MAT SLJ ŠPO GUM    OPZ
2.  MAT SLJ GUM ŠPO    OPZ
3. MAT GUM SLJ SLJ ŠPO    OPZ
4. MAT TJA SLJ SLJ DRU ŠPO  
5. MAT TJA SLJ NIT DRU ŠPO  
6. MAT NAR SLJ TJA GOS LUM LUM
7. GEO NAR SLJ ZGO MAT LUM LUM
8. KEM GEO TJA FIZ SLJ MAT ŠPO
9. TJA MAT BIO GEO SLJ   ŠPO

 

PETEK

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. SLJ MAT ŠPO TJA  
2.  SLJ ŠPO MAT SPO TJA
3. MAT SLJ SPO LUM LUM TJA  
4. NIT SLJ NIN MAT GUM    
5.  NIT SLJ GOS TJA GUM    
6. MAT SLJ NIN ŠPO TJA ODS  
7. NI1 TJA NAR ŠPO MAT ODS  
8. SLJ NI2 MAT BIO TIT ODS  
9. NI3 MAT SLJ FIZ ŠZS ODS