Urniki

za 1. polletje šolskega leta 2018/2019

PONEDELJEK                                                   

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. SLJ MAT N1A ŠPO SPO    
2. MAT TJA ŠPO SLJ SLJ    
3. TJA ŠPO MAT SLJ SLJ    
4. DRU SLJ SLJ MAT N2N    
5. MAT LUM LUM DRU N2N

ŠPO

DEKLICE

ŠPO

DEČKI

6. GEO SLJ LUM ZGO N2N

ŠPO

DEKLICE

ŠPO

DEČKI

7. MAT GEO SLJ TJA ZGO NI1/ ITK ITK
8. SLJ BIO TJA MAT KEM NI2/ ITK ITK
9. TJA SLJ KEM GEO ŠPO MAT NI3

 

TOREK

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. MAT SLJ SPO GUM      
2. SLJ MAT ŠPO SPO      
3. MAT SLJ SPO GUM      
4. NIT ŠPO MAT SLJ LUM OPZ  
5. SLJ TJA MAT DRU GUM OPZ  
6. SLJ SLJ TJA NAR GUM OPZ  
7. TJA NAR MAT GUM

ŠPO

DEČKI

ŠPO

DEKLICE

MPZ
8. FIZ BIO SLJ GUM

ŠPO

DEČKI

ŠPO

DEKLICE

MPZ
9. BIO FIZ GUM ZGO SLJ MAT MPZ

 

SREDA

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. SLJ SLJ ŠPO MAT      
2. SLJ SLJ LUM LUM SPO    
3. MAT ŠPO SLJ SPO      
4. NIT MAT LUM ODS/GUM TJA ITK  
5. MAT SLJ GOS

ŠPO

DEKLICE

ŠPO

DEČKI

  ODS
6. MAT GOS GOS

ŠPO

DEKLICE

ŠPO

DEČKI

TJA ODS
7. SLJ TJA ZGO MAT NAR DKE ODS
8. MAT KEM ZGO TJA DKE

IŠP

ODBOJKA

ODS
9. TJA MAT SLJ KEM  

IŠP

ODBOJKA

ODS

 

ČETRTEK 

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. MAT ŠPO SLJ GUM      
2. MAT SLJ ŠPO GUM      
3. SLJ SLJ MAT ŠPO GUM    
4. DRU MAT NIT SLJ GUM ŠPO  
5. SLJ MAT TJA DRU SLJ NIT NIT
6. SLJ MAT TJA NAR MAT TIT TIT
7.

LUM

TIT

LUM

TIT

GEO SLJ

ŠPO

DEČKI

TJA

ŠPO

DEKLICE

8.

LUM

TIT

LUM

TIT

MAT GEO

ŠPO

DEČKI

SLJ

ŠPO

DEKLICE

9.

LUM

SLJ

LUM

SLJ

ZGO TJA GEO FIZ  

 

PETEK

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. SLJ LUM LUM N1A SPO    
2. SLJ GUM MAT SPO TJA    
3. MAT SLJ SPO LUM LUM TJA  
4. ŠPO MAT N2N TJA SLJ    
5. TJA NIT N2N

ŠPO

DEKLICE

ŠPO

DEČKI

SLJ
6. MAT TJA N2N

ŠPO

DEKLICE

ŠPO

DEČKI

 SLJ  
7. SLJ NI1 ŠZZ NAR MAT MD7 MPZ
8. MAT NI2 FIZ ZGO TJA MPZ
9. NI3 ŠPO BIO MAT   MPZ