Urniki

za 2. polletje šolskega leta 2017/2018

PONEDELJEK                                              

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. SLJ MAT TJA SPO GUM
2. MAT TJA SLJ SLJ GUM
3. TJA MAT ŠPO SLJ SLJ    
4. SLJ NIT MAT ŠPO NIN    
5. SLJ DRU MAT ŠPO SLJ TJA  
6. ZGO GEO MAT TJA NIN ŠPO  SLJ
7. ZGO GEO MAT TJA SLJ ŠPO NI1
8. MAT ZGO SLJ KEM ŠPO NI2  
9. GEO SLJ TJA KEM ŠPO ZGO NI3


TOREK

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. MAT SLJ SPO ŠPO  
2. SLJ MAT ŠPO SPO  
3. MAT SLJ SPO GUM      
4. MAT GUM DRU TJA OPZ NŠP  
5. TJA GUM DRU MAT OPZ NŠP  
6. SLJ TJA GUM NAR OPZ NŠP
7. SLJ TJA GUM NAR ŠZZ    
8. MAT FIZ TJA GUM ŠZZ    
9. BIO FIZ MAT GUM      

SREDA

 

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. SLJ SLJ SPO LUM LUM    
2. SLJ SLJ LUM LUM SPO    
3. MAT SPO SLJ ŠPO      
4. NIT MAT LUM LUM ŠPO SLJ  
5. NIT MAT LUM LUM ŠPO    
6. SLJ MAT GOS GOS TIT ŠPO  
7. SLJ MAT DKE   TIT TJA  
8. DKE ZGO MAT SLJ TJA LUM LUM
9. KEM ZGO SLJ TJA MAT LUM/ NPH LUM/NPH

ČETRTEK

 

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. MAT SLJ ŠPO GUM   OPZ
2. MAT SLJ GUM ŠPO   OPZ
3. MAT ŠPO SLJ SLJ GUM OPZ  
4. MAT TJA SLJ SLJ ŠPO DRU  
5. MAT SLJ SLJ NIT ŠPO DRU  
6. MAT NAR SLJ TJA TIT LUM LUM
7. GEO NAR SLJ ZGO MAT LUM LUM
8. KEM GEO TJA FIZ SLJ ŠPO  
9. TJA MAT BIO GEO SLJ ŠPO  

PETEK

ura

razred

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. SLJ MAT ŠPO TJA  
2. SLJ ŠPO MAT SPO TJA
3. MAT SLJ SPO LUM LUM TJA  
4. NIT SLJ NIN MAT GUM    
5.  NIT SLJ GOS TJA GUM    
6. MAT SLJ NIN ŠPO TJA ODS  
7. N1N TJA NAR ŠPO MAT ODS  
8. BIO NI2 MAT TIT   ODS  
9. NI3 MAT SLJ FIZ ŠZS ODS