zdravniško potrdilo

Naziv zdravstvenega doma
oz. zdravstvene postaje:
……………………………………………………..
……………………………………………………..
………………………………………………………
POTRDILO
Potrjujemo, da otrok ………………………………………………………………………………………………………………………..,
(priimek in ime otroka)
Stanujoč……………………………………………………………………………………………………………………………………………,
(naslov in kraj prebivališča otroka)
Rojen……………………………………………., ki je vključen v vrtec…………………………………………………………, zaradi
(rojstni podatki)                                                                                                              (naziv vrtca)
Bolezni oz. drugih zdravstvenih težav ni mogel biti vključen v vrtec ali ni priporočljivo, da bi bil
vključen v vrtec v času od……………………….do…………………………
Potrdilo se izdaja za uveljavljanje nižjega plačila vrtca.
Kraj in datum:                                                      Žig                                                ………………………………………
(podpis)

Naziv zdravstvenega doma 

oz. zdravstvene postaje:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

………………………………………………………

POTRDILO

Potrjujemo, da otrok ………………………………………………………………………………………………………………………..,

                                                                  (priimek in ime otroka)

stanujoč……………………………………………………………………………………………………………………………………………,

                                                        (naslov in kraj prebivališča otroka)

rojen……………………………………………., ki je vključen v vrtec…………………………………………………………, 

                        (rojstni podatki)                                                    (naziv vrtca)

zaradi bolezni oz. drugih zdravstvenih težav ni mogel biti vključen v vrtec ali ni priporočljivo, da bi bil 

vključen v vrtec v času od……………………….do…………………………

Potrdilo se izdaja za uveljavljanje nižjega plačila vrtca.

Kraj in datum:                               Žig                                ………………………………………

                                                                                                                                                                                                                       (podpis)