Pogovorne ure

Sodelovanje s starši – roditeljski sestanki,
– pogovorne ure vsak tretji torek v mesecu od 14.30 do 16.30,
– individualni razgovori,
– predavanja za starše,
– posredovanje pisnih informacij,
– sodelovanje staršev pri različnih dejavnostih na šoli.

 

V šolskem letu 2019 / 2020 bomo za starše organizirali sledeča predavanja:

Veronika Matjašič: Poklicno usmerjanje za deveti razred– predstavitve šol in postopka vpisa (Datum izvedbe: 8. 10. 2019 ob 16.00 uri v prostorih OŠ Adama Bohoriča Brestanica)

Zdenka Z. Divjak: Vzgoja za samostojnost (Datum izvedbe: 19. 11. 2019 ob 17.00 uri);

Mateja Petric: Odnosov in »žive« besede ne more in ne sme nadomestiti nobena tehnologija (Datum izvedbe: 21. 1. 2020 ob 17.00 uri);

 

 

 

 

V šolskem letu 2014 / 2015 bomo za starše organizirali sledeča predavanja:
• Veronika Matjašič: Poklicno usmerjanje – 9. razred (Datum izvedbe: 21. 10. 2014 ob 16.00 uri),
• Aktiv učiteljic dodatne strokovne pomoči OŠ Leskovec pri Krškem: Učenje (Datum izvedbe: 18. 11. 2014 ob 17.00 uri),
• Damijan Ganc: Vpliv medijev in svetovnega spleta na otrokov razvoj (Datum izvedbe: 20. 1. 2015 ob 17.00 uri).