Pogovorne ure

Sodelovanje s starši – roditeljski sestanki,
– pogovorne ure vsak tretji torek v mesecu od 14.30 do 16.30,
– individualni razgovori,
– predavanja za starše,
– posredovanje pisnih informacij,
– sodelovanje staršev pri različnih dejavnostih na šoli.

 

V šolskem letu 2018 / 2019 bomo za starše organizirali sledeča predavanja:

  • Poklicno usmerjanje –  predstavitve šol za starše in učence 9. r. (Datum izvedbe: 16. 10. 2018 ob 16.00 uri);
  • CAP program “ Brez nasilja med vrstniki”, predstavitev za starše 2, 5., 8. razreda (Datum izvedbe: 16. 10. 2018 ob 16.00 uri);
  • Tanja Cedilnik: Kaj nam sporoča vedenje otroka? (Datum izvedbe: 20. 11. 2018 ob 17.00 uri);
  • Melita Zagorc Vegelj: Otrokova trma – ugoditi, potolažiti ali ignorirati (Datum izvedbe: 15. 1. 2019 ob 17.00 uri);
  • CAP program za preventivo zlorabe otrok – predstavitev za starše 3. r. (Datum izvedbe: 19. 3. 2019 ob 16.00 uri);

 

 

 

 

V šolskem letu 2014 / 2015 bomo za starše organizirali sledeča predavanja:
• Veronika Matjašič: Poklicno usmerjanje – 9. razred (Datum izvedbe: 21. 10. 2014 ob 16.00 uri),
• Aktiv učiteljic dodatne strokovne pomoči OŠ Leskovec pri Krškem: Učenje (Datum izvedbe: 18. 11. 2014 ob 17.00 uri),
• Damijan Ganc: Vpliv medijev in svetovnega spleta na otrokov razvoj (Datum izvedbe: 20. 1. 2015 ob 17.00 uri).