Pogovorne ure

Sodelovanje s starši – roditeljski sestanki,
– pogovorne ure vsak tretji torek v mesecu od 14.30 do 16.30,
– individualni razgovori,
– predavanja za starše,
– posredovanje pisnih informacij,
– sodelovanje staršev pri različnih dejavnostih na šoli.

 

V šolskem letu 2017 / 2018 bomo za starše organizirali sledeča predavanja:

 

Veronika Matjašič: Poklicno usmerjanje – za učence 9. razreda in njihove starše

( Datum izvedbe: 17. 10. 2017 ob 16 uri)

 

Zdenka Zalokar Divjak: Kako se naravnati proti brezciljnosti in apatičnosti otrok in mladostnikov

(Datum izvedbe: 21. 11. 2017 ob 17.00 uri)

 

Sabina Dogenik: Napor – neznanka za naše otroke

(Datum izvedbe: 16. 1. 2018 ob 17.00 uri)

 

Veronika Matjašič, Suzana Robek, Katja Kordelc: CAP program za preventivo zlorabe otrok – predstavitev za starše 3. r.

(Datum izvedbe: 20. 3. 2018 ob 16.30 uri)

 

 

 

V šolskem letu 2014 / 2015 bomo za starše organizirali sledeča predavanja:
• Veronika Matjašič: Poklicno usmerjanje – 9. razred (Datum izvedbe: 21. 10. 2014 ob 16.00 uri),
• Aktiv učiteljic dodatne strokovne pomoči OŠ Leskovec pri Krškem: Učenje (Datum izvedbe: 18. 11. 2014 ob 17.00 uri),
• Damijan Ganc: Vpliv medijev in svetovnega spleta na otrokov razvoj (Datum izvedbe: 20. 1. 2015 ob 17.00 uri).