Vrtec

RAZPIS ZA VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

Obveščamo vas, da bo Vrtec pri OŠ Koprivnica v šolskem letu 2020/2021 izvajal dnevni program, ki traja od 6 – 9 ur,

in sicer za otroke prvega starostnega obdobja (od 11 mesecev do 3. leta starosti) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. do 6. leta).

Vzgojno – varstveno delo izvajamo v času od 5.30 do 16.00 ure, od ponedeljka do petka.

Vlogo za sprejem v vrtec oddajte v vrtec, tajništvo šole,  najkasneje do ponedeljka, 16. 3. 2020, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2020/2021 želite otroka vključiti v vrtec.

Spoštovani,

zaradi razmer smo podaljšali rok za oddajo vlog za vključitev otrok v vrtce na območju naše občine, in sicer do 25.3.2020. 

Vlogo lahko pošljete tudi na naslov:

Vrtec Koprivnica

Koprivnica 2

8282 KOPRIVNICA

ali

na elektronski naslov: os.koprivnica@guest.arnes.si

 

Vlogo starši oz. zakoniti zastopniki dobite tukaj:

Vloga za vpis v vrtec 2020-21

v vrtcu, v upravi šole ali na spletnih straneh Občine Krško (www.krsko.si ).

Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddate pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2020/2021 boste svojega otroka dejansko vključili v vrtec.

Vloge oddane po razpisnem roku (16.3.2020), bodo obravnavane le, če bo v vrtcu še prosto mesto.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 07/49 76 904 (Tanja Pribožič).

Jože Ivačič, ravnatelj

 

Opozarjamo vas, da morate vloge v vsakem primeru oddati v mesecu decembru 2013 , nič prej in nič kasneje.
Pravica do znižanega plačila, ki jo priznava zakonodaja, upravičencu lahko pripada le, če jo izrecno uveljavljajo pri CSD, sicer ni pravne podlage, da se to pravico prizna.
Povzeto po dopisu Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Lepo pozdravljeni!
Pripravila:                                                                                                                                      Ravnatelj:
Tanja PRIBOŽIČ                                                                                                                            Jože IVAČIČ