Predmetnik

Predmetnik

 

1. triada:

Razred
1.
2.
3.
T
L
T
L
T
L
 Slovenščina
6
210
7
245
7
245
 Likovna vzgoja
2
70
2
70
2
70
 Glasbena vzgoja
2
70
2
70
2
70
 Spoznavanje okolja
3
105
3
105
3
175
 Matematika
4
140
4
140
5
175
 Športna vzgoja
3
105
3
105
3
105
 Kulturni dnevi
4 dni
4 dni
4 dni
 Naravoslovni dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
 Tehniški dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
 Športni dnevi
5 dni
5 dni
5 dni
 Število predmetov
6 dni
6 dni
6 dni
 Tedensko ur pouka
20 dni
21 dni
22 dni
 Tednov pouka
35 dni
35 dni
35 dni

2. triada:

Razred
4.
5.
6.
T
L
T
L
T
L
 Slovenščina
5
175
5
175
5
175
 Angleščina
2
70
3
105
4
70
 Likovna vzgoja
2
70
2
70
1
70
 Glasbena vzgoja
1,5
52,5
1,5
52,5
1
175
 Družba
2
70
3
105
 Geografija

 

1
35
 Zgodovina
1
35
 Matematika
5
175
4
140
4
140
 Naravosl. in tehnika
3
105
3
105
 Naravoslovje
2
70
 Tehnika in tehnologija
2
70
 Gospodinjstvo
1
35
1,5
52,5
 Športna vzgoja
3
105
3
105
3
105
 Oddelčna skupnost
0,5
17,5
0,5
17,5
0,5
17,5
 Kulturni dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
 Naravoslovni dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
 Tehniški dnevi
4 dni
4 dni
4 dni
 Športni dnevi
5 dni
5 dni
5 dni
 Število predmetov
8
8
11
 Tedensko ur pouka
24
26
26
 Tednov pouka
35
35
35

3. triada

Razred
7.
8.
9.
T
L
T
L
T
L
 Slovenski jezik
4
140
3,5
122,5
4,5
144
 Angleški jezik
4
140
3
105
3
96
 Likovna vzgoja
1
35
1
35
1
32
 Glasbena vzgoja
1
35
1
35
1
32
 Geografija
2
70
1,5
52,5
2
64
 Zgodovina
2
70
2
70
2
64
 Državljanska vzgoja
in  etika
1
35
1
35
 Naravoslovje
3
105
 Biologija
1,5
52,5
2
64
 Kemija
2
70
2
64
 Fizika
2
70
2
64
 Matematika
4
140
4
140
4
128
 Tehnika in tehnologija
1
35
1
35
 Športna vzgoja
2
70
2
70
2
64
 Izbirni predmet
2/1
70/35
2/1
70/35
2/1
64/32
 Izbirni predmet
1
35
1
35
1
32
 Izbirni predmet
1
35
01
35
1
32
 Oddelčna skupnost
0,5
18
0,5
18
0,5
16
 Kulturni dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
 Naravoslovni dnevi
3 dni
3 dni
3 dni
 Tehniški dnevi
4 dni
4 dni
4 dni
 Športni dnevi
5 dni
5 dni
5 dni
 Število predmetov
14
16
14
 Tedensko ur pouka
29,5
30
30
 Tednov pouka
35
35
32