Izpis otroka iz vrtca

OSNOVNA ŠOLA KOPRIVNICA

KOPRIVNICA 2

8282 KOPRIVNICA

Na podlagi 7. člena Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško (Uradni list RS, štev. 22/2009) so starši dolžni izpis otroka iz vrtca pisno napovedati vrtcu najmanj dva tedna pred predvidenim izpisom, sicer se šteje, kot da je otrok vključen v vrtec, na podlagi česar vrtec staršem izstavi račun v višini njihovega plačila.
IZPIS OTROKA IZ VRTCA
Vlagatelj/-ica ________________________________ stanujoč/-a ____________________ ,
izpisujem svojega otroka ________________________________________________, roj. ____________________________
ki je bil vključen v vrtec Koprivnica v oddelek  _____________________.
Otroka želim izpisati z dnem: ___________________________
Vzrok izpisa:
Otroka izpisujem zaradi _____________________________________________________.
Datum:                                                                                                            Podpis staršev:

Na podlagi 7. člena Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško (Uradni list RS, štev. 22/2009) so starši dolžni izpis otroka iz vrtca pisno napovedati vrtcu najmanj dva tedna pred predvidenim izpisom, sicer se šteje, kot da je otrok vključen v vrtec, na podlagi česar vrtec staršem izstavi račun v višini njihovega plačila.

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Vlagatelj/-ica ________________________ stanujoč/-a ____________________ ,

izpisujem svojega otroka _______________________, roj. _______________________

ki je bil vključen v vrtec Koprivnica v oddelek  _____________________.

Otroka želim izpisati z dnem: ___________________________

Vzrok izpisa:

Otroka izpisujem zaradi ______________________________________.

Datum:                                                      Podpis staršev: