Nacionalno preverjanje znanja

Spoštovani!

Sporočamo Vam, da so za šolsko leto 2020/2021 na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica (https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/ ).

Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem.

Na strani https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/ pa si lahko ogledate naloge preteklih let.

Datumi nacionalnega preverjanja znanja:

6. razred

– 5. maj 2021 – slovenščina

– 7. maj 2021 – matematika

– 11. maj 2021 – angleščina

9. razred

– 5. maj 2021 – slovenščina

– 7. maj 2021 – matematika

– 11. maj 2021 – zgodovina